Het Dorp

Het Dorp: Na 1945 veranderde ons landschap enorm. Kleine eilandjes waarop boeren hun akkers hadden, moesten plaats maken voor grote percelen landbouwgrond en een uitgebreid wegennet. Het was een verandering waarbij de emoties hoog opliepen. In “Het Dorp” krijgen we te maken met vier families die het meeste grond bezitten ten tijde van de verkaveling van 1965.

Tuinder Rinus Dekker is fel tegenstander van de verkaveling. Zijn zoon Jan moet het boerenbedrijf van hem overnemen, maar die heeft daar geen zin in. Dochter Marie wordt verliefd op Lucas, de zoon van de harde zakenman Frits Breeker.

Rinus zijn vriend, Jaap Pronk, runt al dertig jaar het bedrijf van zijn vader, maar wil er vanaf. Jaap ziet in de verkaveling juist het moment om zijn bedrijf te verkopen.

Tuinder Bertus Koehoorn trouwde ooit met Gré omdat die zwanger was van een ander. Bertus hoopte met zijn aanzoek de liefde van Gré te winnen. Het bracht hen echter niet dichter bij elkaar. Rinus raakte aan de drank.

Volkstoneel met handig script!

 

Het script is op maat gemaakt voor het exacte aantal spelers.

rollen zijn door mannen en/of vrouwen te spelen.

script is origineel en in eigen beheer geschreven

bestelling incl. muziek & geluidsfragmenten.

Zakenman Frits Breeker bezit veel grond. Hij zijn grond met de verkaveling duur verkopen en belangen krijgen in een gepland tankstation langs de toekomstige rijksweg 24.

Als Bertus op mysterieuze wijze overlijdt wil Rinus zijn land kopen, maar zakenman Frits Breeker is hem te slim af. De frustraties van Rinus over de strijd met zijn zoon Jan, de plannen van zijn vriend Jaap, het verloren land van Bertus en de liefde tussen zijn dochter Marie en Lucas Breeker laten uiteindelijk de gemoederen hoog oplopen in een strijd om het land.

Het Dorp is een volkstoneelstuk met een lach en een traan, vol list en bedrog.